BEWINDVOERING

Samen de toekomst tegemoet

Bewindvoering handen schudden
Bewindvoering: samen de toekomst tegemoet

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn financiën en bezittingen en/of er zijn schulden  , dan wordt een bewindvoerder benoemd die daarover beslist. Bij bewindvoering wordt het vermogen van de betrokkene beschermd. Bewindvoering kan helpen bij het oplossen van schuldproblemen.

De bewindvoerder behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen en houdt de boekhouding bij. Bewindvoerders worden in alle gevallen benoemd door de kantonrechter. Ze moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Deze controleert het werk van de bewindvoerder.

Beheerrekening

Zodra de bewindvoerder van de kantonrechter de beschikking van de onderbewindstelling en zijn benoeming heeft ontvangen, begint zijn werk met het openen van een beheerrekening. Een bankrekening (bestaande of nieuwe) op naam van de rechthebbende, waarop alle inkomsten van de rechthebbende worden bijgeschreven en waarvan alle uitgaven worden gedaan. Met andere woorden: de bewindvoerder regelt alle betalingsverkeer ten behoeve van rechthebbende via de beheerrekening. De bewindvoerder moet dan alle werkgevers en instanties aanschrijven waar rechthebbende inkomen van ontvangt. En ook alle instanties en bedrijven waar rechthebbende betalingsverplichtingen aan heeft.

Leefgeldrekening

Is de rechthebbende zelf in staat om met geld om te gaan, boodschappen te doen, e.d. dan krijgt rechthebbende de beschikking over een eigen bankrekening met een bankpas. Veelal is dit de reeds bestaande eigen bankrekening. Dit noemen we de leefgeldrekening. Met de bank van de leefgeldrekening spreekt de bewindvoerder af dat op deze bankrekening geen ‘roodstand’ mag zijn, geen automatische incasso’s, en geen periodieke afschrijvingen. Deze bankrekening wordt gebruikt om aan rechthebbende leefgeld of zakgeld te verstrekken.

Het is handig om ook de leefgeldrekening te koppelen aan het internetbankieren.
Men kan dan in de gaten houden wat er op deze bankrekening gebeurt.

Boedelbeschrijving

De bewindvoerder maakt een overzicht van alle bezittingen en schulden van rechthebbende per datum van de onderbewindstelling. Dit is een wettelijke verplichting en de boedelbeschrijving moet dan ook worden ingeleverd bij de kantonrechter.

Belastingdienst

Om te regelen dat de Belastingdienst de correspondentie stuurt naar de bewindvoerder en niet naar de onderbewindgestelde, kan de bewindvoerder gebruik maken van het formulier dat de Belastingdienst speciaal voor dit doel heeft aangemaakt.
Inschrijving in bewindsregister
Alleen wanneer een derde partij (bijvoorbeeld een leverancier) op de hoogte was of had kunnen zijn van de onderbewindstelling, dan kan de bewindvoerder een beroep doen op de ongeldigheid van een overeenkomst die de onderbewindgestelde is aangegaan. Er bestaat ook de mogelijkheid dat het bewind wordt ingeschreven in het openbare curatele-/en bewindregister.

Budgetplan

Om geld goed te kunnen beheren wordt vaak gewerkt met een budgetplan (=begroting). In gezinshuishoudingen gebeurt dit vaak. In organisaties zoals bedrijven en instellingen, bij overheden en overheidsinstellingen gebeurt dit altijd. Een budgetplan voor een gezinshuishouding is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven per maand. Inkomsten en uitgaven die wel periodiek zijn, maar bijvoorbeeld eens per kwartaal of per jaar, worden omgerekend naar een maandbedrag. Het spreekt vanzelf dat een budgetplan sluitend moet zijn. Dat wil zeggen dat de uitgaven niet hoger mogen zijn dan de inkomsten. Is dat wel het geval, dan ontstaan er schulden. En daartegen moet de rechthebbende juist beschermd worden.

Vermogensbeheer

De bewindvoerder neemt de beslissingen betreffende het beheer van het vermogen, indien er vermogen is. Dit moet echter wel gebeuren binnen de grenzen die door de kantonrechter worden gegeven (‘Aanbevelingen’ van LOVCK). Indien de bewindvoerder vermogensbestanddelen wil wijzigen (bijvoorbeeld een woning van rechthebbende verkopen) dan heeft hij een machtiging van de kantonrechter nodig.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Alfa Bewind is de bewindvoerder in Stadskanaal en omgeving waar je direct direct terecht kunt en die gelijk voor je aan het werk gaat.