Bewindvoering

Bij bewindvoering wordt een bewindvoerder aangesteld bijvoorbeeld Alfa Bewind. Die regelt alle financiële zaken en doet noodzakelijke acties in het belang van de client. Ook alle zakelijke post gaat naar de bewindvoerder en bij schulden zorgt de bewindvoerder voor een plan van aanpak voor die schulden. Bij onderbewindstelling worden de gelden en bezittingen van van de betrokkene beschermd.

De bewindvoerder behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen en houdt de boekhouding bij. Bewindvoerders worden benoemd door de kantonrechter. Ze moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Deze controleert het werk van de bewindvoerder.

Alfa Bewind is door de rechtbank benoembaar gesteld als bewindvoerder. Indien u bewindvoering nodig heeft of dit wordt u geadviseerd, kan Alfa Bewind u een bereidheidsverklaring geven voor de rechtbank. Ook kan Alfa Bewind het hele traject naar bewind samen met u doorlopen.

Neem contact met ons op

De bewindvoerder waar je gelijk terecht kunt en die gelijk voor je aan het werk gaat.