Tips en Trick voor uw financiën

Kijk eens op de volgende site voor tips en tricks. Uiteindelijk is het beheren van uw eigen financiën niet zo moeilijk, als je weet hoe en als je de regels kent. De volgende site helpt je bij het vinden van de antwoorden op heel veel vragen…

https://www.wijzeringeldzaken.nl/samenwonen-of-trouwen/Hoe-voorkom-je-financieel-gedoe-bij-een-scheiding/

De beslagvrije voet beschermt

Beslagvrije Voet voor alleenstaanden en voor echtparen

Kluis De beslagvrije Voete Beschermd
beslagvrije voet beschermd

De beslagvrije voet beschermt de schuldenaar. De schuldeiser mag nooit meer meer van de schuldenaar vorderen waardoor de deze onder de beslagvrije voet komt. Per 1 juli 2018 stijgt de maandelijkse beslagvrije voet bij loonbeslag voor echtparen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd van € 1.275,59 naar van € 1.281,29. Voor alleenstaanden met of zonder kinderen gaat de beslagvrije voet per 1 juli naar € 896,90. Het inkomen van de schuldenaar mag nooit onder de beslagvrije voet komen.

Beslaglegging

Een schuldeiser kan beslag leggen op loon of uitkering. Het is belangrijk te weten wat je recht is. Je hebt in Nederland namelijk recht op een minimum bedrag om je vaste kosten en je leefkosten van te betalen. Hoeveel een schuldeiser precies mag vorderen, kan een budgetcoach of bewindvoerder berekenen. De uitkomst van die berekening noemen we de beslagvrije voet (BVV). Als u meent dat er teveel geld wordt ingehouden of als u te weinig over houdt om van te leven, dan kan Alfa Bewind voor u de BVV berekenen. Ook kan zij van de schuldeiser vragen om het beslag te verlagen of op te heffen.

Loonbeslag

Veel organisaties krijgen wel eens te maken met een loonbeslag. De schuldeiser legt dan beslag op een deel van het loon van een werknemer. Dat mag echter niet zijn hele loon zijn, er is namelijk een deel waar de beslaglegger van af moet blijven: de beslagvrije voet, oftewel het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor zijn levensonderhoud en vaste lasten. Deze wordt ieder half jaar geïndexeerd. Ook per 1 juli 2018 gaan de bedragen omhoog.

BVV berekenen

Sinds 1 januari 2018 geldt er een nieuwe methode om de bvv bij loonbeslag te berekenen. Die was nodig, omdat veel werknemers niet de juiste gegevens aanleverden bij de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar, waardoor hun bvv te laag werd vastgesteld. Het uitgangspunt is hetzelfde gebleven: minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief 8% vakantiebijslag. Net als bij de bijstand is de hoogte dus afhankelijk van de leeftijd, huwelijkse staat en gezinssituatie van de werknemer.

Meer… www.rendement.nl

Alfa Bewind helpt

Alfa Bewind kan u helpen uw beslagvrije voet vast te stellen. U weet dan precies waar u recht op heeft en houdt dan altijd genoeg over om, wettelijk gezien, van te kunnen leven.

Neem contact op

Financiën de baas

portefeuille alfa bewind bij financiele problemen

Financiële Problemen

Financiële problemen kunnen een diep spoor trekken en ontstaan op verschillende manieren. Mensen hebben soms figuurlijk een gat in hun hand en geven meer uit dan dat er binnen komt. Maar vaak zijn ingrijpende veranderingen zoals een scheiding, gezinsuitbreiding, verlies van baan of ziekte een belangrijke oorzaak. Dan blijven enveloppen ongeopend en stapelen problemen zich letterlijk op. Laat financiële problemen niet uw baas worden, maar wordt de financien de baas!

Zorgen over financiële problemen - Alfa Bewind helpt
Zorgen over financiële problemen – Alfa Bewind helpt

NIBUD

Uit het onderzoek van het NIBUD (2015) blijkt dat 37% van de Nederlandse huishoudens het afgelopen jaar met een of meerdere betalingsachterstanden te maken heeft gehad. Uit dit onderzoek blijkt ook, dat het aantal huishoudens met betalingsproblemen nagenoeg gelijk is aan 2012, maar dat de oorzaak van de problemen verschuift. In 2012 was de belangrijkste reden dat men nalatig is geweest. In 2015 was de belangrijkste reden voor financiële problemen, dat men niet in staat was om de rekeningen te betalen vanwege hoge vaste lasten of hoge zorgkosten. En dit soort betalingsproblemen zijn moeilijker op te lossen dan problemen die ontstaan door nalatigheid. (NIBUD)

Top 3 oorzaak betalingsachterstanden

  1. Te hoge vaste lasten (27%)
  2. Inkomensdaling (26%)
  3. Te hoge zorgkosten (22%)

Financiën de baas

Om financiële problemen preventief te kunnen bestrijden, is het van belang te weten welke factoren van invloed zijn op het ontstaan ervan. Het onderzoek ‘Geldzaken in de praktijk 2015’ is tevens een verkenning naar de achterliggende oorzaken. Belangrijke uitkomsten:

  • Vaardigheden zijn belangrijk, met name het hebben van overzicht, inzicht en plannen.
  • Nog belangrijker is echter de persoonlijke houding. Een kortetermijnvisie hebben en snel aan verleidingen toegeven vergroot de kans op problemen.
  • Spaarbehoeftig zijn verkleint de kans op financiële problemen.

(Bron: Nibud)

‘Help is a phonecall away’

Wij kunnen u helpen om niet (verder) in de financiële problemen te komen. Dat wil zeggen: wanneer u schulden hebt opgebouwd, maar ook als preventie om erger te voorkomen. Met Alfa Bewind wordt u uw financiën de baas.

Financiën de baas
Financiën de baas

Bel mij voor gratis en vrijblijvend advies

De eerste stap

Deze week ging ik naar de Kamer van Koophandel om mij als ondernemer in te schrijven. Je toont je plan, je zet je handtekening… Gefeliciteerd met je eigen bedrijf!