KLACHTEN

De bewindvoerder geeft u aan het begin van het bewind een handleiding over hoe de rechtbank omgaat met klachten.

Tijdens onze gesprekken met u vragen wij naar de mate van tevredenheid van onze dienstverlening. Tevredenheid is ons uitgangspunt. Mocht dit niet zo zijn, geeft u dan gerust uw bezwaar aan. Wij doen ons best om de klacht samen met u op te lossen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u de klacht indienen bij een onafhankelijke partij zoals de branchevereninging of bij de rechtbank. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht tijdig en naar tevredenheid op te lossen, indien mogelijk. De volledige klachtenregeling kunt u hier inzien.

Om een klacht te melden, kunt u het volgende formulier downloaden en invullen en naar ons toesturen: Open het klachtenformulier