MENTORSCHAP

Mentorschap is voor personen die niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen.

Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor mag niet beslissen over hoogstpersoonlijke aangelegenheden. Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam.

Wat is een mentor?

De mentor behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling en het wel of niet zelfstandig blijven wonen. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen.

Taken mentor

De mentor regelt de persoonlijke zaken en treedt op als zijn vertegenwoordiger. Hij beslist over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Meer informatie over de taken van de mentor: Aanbevelingen Mentorschap (pdf, 302,6 KB).

Terug naar de home pagina